Mé setkání s Karlem Gottem -1970- LUCERNA - foto JŠ
Mé setkání s Karlem Gottem -1970- LUCERNA – foto JŠ
Mein Treffen mit Karel Gott – 1970- Prag- LUCERNA

ROI s s.r.o. – Komplexní řešení vibračních zkoušek

 Zastupujeme pro ČR a SR tyto firmy:

Vibrační regulační a analyzační systémy (USA)

Spectral Dynamics
Spectral Dynamics
Více na : www.spectraldynamics.com

Elektrodynamické vibrační zkušební systémy (Německo)

tira
Tira GmBH

Více na : www.tira-gmbh.de

Zkoušky karoserie. První uveřejnění časopis ATZ 1-2013, str 18-21
Zkoušky karoserie. První uveřejnění časopis ATZ 1-2013, str 18-21
Speciální zařízení na testování odolnosti proti vibracím
Speciální testy životnosti v NP Mys Dobré Naděje – JAR – Foto JŠ