sd-img

Firma Spectral Dynamics byla založena v roce 1961 a od té doby je na světové špičce ve vývoji testovacího SW pro digitální vibrační regulační systémy (LYNX, PUMA, COUGAR, JAGUAR), pro strukturální a modální analýzu (STARModal) i akustickou analýzu (STARAcoustics). V současnosti proto hovoříme o tzv. SW architektuře „Computer-Aided-Test-Suite“ CATS,catskterá řeší problematiku testovacího SW komplexně, tedy včetně tzv. vzdálené komunikace. Tzn., že mohu prostřednictvím Internetu – pokud budu mít příslušná oprávnění k přístupu – v reálném čase spouštět kdekoliv na světě určené testovací programy na zkušebních zařízeních, řídit jejich průběh i zpracovávat jejich výsledky. Jako jediná firma na světě umí Spectral Dynamics svým systémem JAGUAR a unikátním regulačním SW simultánně řídit až 12 vibračních zkušebních zařízení.
Dnes se proto používají systémy firmy Spectral Dynamics pro vibrační testy, strukturální analýzu a akustiku zejména v leteckém a kosmickém výzkumu, stavbě automobilů, elektrotechnice, elektronice, komunikačních technologiích a to jak ve vojenském, tak i civilním sektoru na celém světě.

ROI s s.r.o. je firmou Spectral Dynamics každoročně certifikována pro kalibraci všech jejích vibračních regulačních a analyzačních systémů.