Příprava výkonové zatěžovací zkoušky budiče vibrací ve zkušebně TIRA
Příprava výkonové zatěžovací zkoušky budiče vibrací ve zkušebně TIRA

 

100kN vodou chlazený systém TIRA s headexpanderem v montažní hale
100kN vodou chlazený systém TIRA s headexpanderem v montažní hale
Demontáž armatury
Demontáž armatury

 

Demontovaná armatura systému TIRA
Demontovaná armatura systému TIRA

 

Příprava zkoušky chladiče
Příprava zkoušky chladiče
Test chladiče
Test chladiče

 

Příprava kombinované klimatické a vibrační zkoušky pyrotechnických modulů inicializujících činnost airbagového systému
Příprava kombinované klimatické a vibrační zkoušky pyrotechnických modulů inicializujících činnost airbagového systému
Budič vibrací TIRA 35kN s kluzným stolem 1220x1220mm a klimakomorou Weiss
Budič vibrací TIRA 35kN s kluzným stolem 1220x1220mm a klimakomorou Weiss
Vibrační zkušební systém TIRA s tzv. vedeným headexpanderem. Toto provedení je vhodné zejména pro zkoušení vyosených struktur, protože významně snižuje namáhání závěsů armatury a jejího hlavního ložiska v průběhu vibračních testů.
Zkouška trvanlivosti typu "road simulation" v dynamické zkušebně Škoda Auto a.s.
Zkouška trvanlivosti typu „road simulation“ v dynamické zkušebně Škoda Auto a.s.

 

Názorná ukázka simulace pohybu po vozovce. Simultánní regulaci čtyř budičů vibrací zajišťuje systém JAGUAR firmy Spectral Dynamics v provedení MIMO (Multi Input Multi Output)