Systém 35 kN s armaturou o průměru 440 mm s temperovaným kluzným stolem 1000 x 1000 mm pro testy v horizonálním směru. Na obrázku je konečná fáze montáže „vedeného“ headexpanderu 1000 x 1000 mm pro testování těžkých a nesouměrných struktur ve vertikálním směru při jeho instalaci u zákazníka na Moravě
Eldyn. budiče vibrací TIRA
55 kN systém s kluzným stolem 1220 x 1220 mm (vpravo) a 56 kN systém s vyhřívaným kluzným stolem 1220×1220 mm a vedeným headexpanderem 1220x1220mm (vlevo). Jedna klimatická komora pro oba systémy. Instalace u zákazníka ve Středočeském kraji
Příprava výkonové zatěžovací zkoušky budiče vibrací ve zkušebně TIRA
Příprava výkonové zatěžovací zkoušky budiče vibrací ve zkušebně TIRA

 

Demontáž armatury
Demontáž armatury
Příprava zkoušky chladiče
Příprava zkoušky chladiče
Test chladiče
Test chladiče

Příprava kombinované klimatické a vibrační zkoušky pyrotechnických modulů inicializujících činnost airbagového systému

Příprava kombinované klimatické a vibrační zkoušky pyrotechnických modulů inicializujících činnost airbagového systému

Budič vibrací TIRA 35kN s kluzným stolem 1220x1220mm a klimakomorou Weiss Budič vibrací TIRA 35kN s vyhřívaným kluzným stolem 1220x1220mm a klimakomorou Weiss

Vibrační zkušební systém TIRA s tzv. vedeným headexpanderem. Toto provedení je vhodné zejména pro zkoušení vyosených struktur, protože významně snižuje namáhání závěsů armatury a jejího hlavního ložiska v průběhu vibračních testů.

Zkouška trvanlivosti typu "road simulation" v dynamické zkušebně Škoda Auto a.s.

Zkouška trvanlivosti typu „road simulation“ v dynamické zkušebně Škoda Auto a.s.

 

Názorná ukázka simulace pohybu po vozovce. Simultánní regulaci čtyř budičů vibrací zajišťuje systém JAGUAR firmy Spectral Dynamics v provedení MIMO (Multi Input Multi Output)