ROI s s.r.o. byla založená v roce 1995 se zaměřením na komplexní řešení v oblasti dodávek, instalace i servisu vibračních testovacích systémů. Tedy jak vibračních regulačních systémů, tak elektrodynamických vibračních zkušebních systémů v České i Slovenské republice. Na základě našich dlouholetých zkušeností jsme schopni každému zákazníkovi kvalifikovaně poradit při výběru vibračního systému tak, aby zařízení dlouhodobě vyhovovalo jeho testovacím požadavkům. Tím pochopitelně garantujeme i ochranu jeho investic.

Vibrační testovací systémy jsou je dnes nedílnou součástí systémů řízení kvality, zejména v oblasti zkoušek spolehlivosti a životnosti výrobků. Umožňují provádět ve zkušebních laboratořích zejména:

• simulaci pohybu po vozovce
• simulaci podmínek transportu
• dynamické analýzy struktur
• testy kvality a životnosti produkce
• testy senzorů a modulů airbagů
• dlouhodobé zkoušky životnosti, které se zabývají problematikou únavy materiálu při současné simulaci vlivů okolního prostředí.

Několik tisíc těchto systémů je ve světě v provozu v leteckém, kosmickém i automobilovém průmyslu, ve strojírenských firmách, na vysokých školách, v certifikovaných zkušebnách, ve vojenských i civilních výzkumných institucích.

V ČR a SR jsme tyto systémy instalovali zejména u renomovaných výrobců z oblasti automobilového, elektrotechnického, leteckého a obranného průmyslu.

Testování českého satelitu MIMOSA na odolnost proti vibracím
Testování českého satelitu MIMOSA na odolnost proti vibracím

Testování světel
Testování zadních sdružených světel na odolnost proti vibracím v horizontálním směru na kluzném stolu vibračního zkušebního systému