Normy pro simulaci vlivů okolního prostředí

Pro testování prototypů platí obecně např. následující normy:
MIL-STD 810D (Enviromental Methods and Engineering Guidelines)
MIL-STD 785 (Realibility Program Requirements)
IEC-68-2-29 (Basic Enviromental Test Procedure)
IEC-68-2-34 až 37
Pro testování sériové produkce platí např. následující normy:
MIL-STD 781D (Realibility Tests)
MIL-STD 2164 (Enviromental Stress Screening, Process for Electronic Equipment) atd.

Testování sériové produkce na odolnost proti vlivům okolního prostředí musí totiž prokázat funkčnost a životnost hotových produktů. K řízení kvality produkce slouží tzv. zkoušky ESS (Enviromental Stress Screening) pro hledání skrytých vad hotových výrobků.